กล่องเลิกจ้าง FTTH

กล่องสิ้นสุดสายไฟเบอร์ออปติค, optical termination box, กล่องสิ้นสุดไฟเบอร์ออปติค.