สวิตช์ไฟเบอร์ออปติก

สวิตช์ไฟเบอร์ออปติคอลสวิตช์ไฟเบอร์ออปติก, สวิทช์ใยแก้วนำแสง, สวิทช์ใยแก้ว.