เปลือกไฟเบอร์ออปติก

เปลือกหุ้มสายไฟ, กรงไฟเบอร์, เปลือกไฟฟ้า.