ตัวรับส่งสัญญาณออฟติคัล SFP

optical fiber transceiver, gigabit ethernet transceiver, fiber optical transceiver.